Γιατί να την αποκτήσω - Υπηρεσία κακόβουλης χρήσης

H Attica Bank, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία στις συναλλαγές σας τόσο με τις προπληρωμένες όσο και με τις πιστωτικές κάρτες, εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία που σας ειδοποιεί έγκαιρα σε περίπτωση ενδείξεων κακόβουλης χρήσης. Η υπηρεσία ειδικεύεται στη δημιουργία συστημάτων ασφάλειας για Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Ποιους προστατεύει η νέα υπηρεσία;

Όλους τους κατόχους προπληρωμένων (prepaid) και πιστωτικών καρτών (credit) καρτών Visa της Attica Bank. 

Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας;

H υπηρεσία έγκαιρης ειδοποίησης κακόβουλης χρήσης αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται με τις προπληρωμένες και πιστωτικές κάρτες της Attica Bank σε όλο τον κόσμο. Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία των κατόχων από δόλια χρήση της κάρτας τους από τρίτους, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα κακόβουλης χρήσης. Με την αξιοποίηση εξελιγμένων συστημάτων ανίχνευσης, όταν διαπιστωθούν ασυνήθιστες συναλλαγές, που αποκλίνουν σημαντικά από τη συνήθη συναλλακτική συμπεριφορά σας, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί προειδοποίησης και υποδεικνύεται η ανάγκη επιβεβαίωσης της γνησιότητας της συναλλαγής.

Ποια η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση ενδείξεων κακόβουλης χρήσης;

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι Εκπρόσωποι της υπηρεσίας θα προβούν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας (η υπηρεσία λειτουργεί από τις 8.00 έως τις 21.00, 365 ημέρες το χρόνο), για να πιστοποιήσουν τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα της συναλλαγής. Εάν δεν καταφέρουν να επικοινωνήσουν μαζί σας, για την δική σας ασφάλεια και μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι η συναλλαγή δεν συνιστά κρούσμα απάτης, πιθανόν να αναστείλουν προσωρινά την δυνατότητα συναλλαγών της κάρτας, ώστε να μην επεκταθεί το φαινόμενο εις βάρος σας. 

Με αυτόν τον τρόπο και βάσει της διεθνούς πρακτικής σε θέματα ασφαλείας χρήσης καρτών, μειώνονται αισθητά οι πιθανότητες κακόβουλης χρήσης των στοιχείων της κάρτας σας από τρίτους και μπορείτε να κάνετε τις συναλλαγές σας με ασφάλεια. 

Τώρα, με την υπηρεσία έγκαιρης ειδοποίησης κακόβουλης χρήσης έχετε έναν ακόμα ασφαλή λόγο να προτιμάτε την προπληρωμένη κάρτα της Attica Bank για τις συναλλαγές σας!