Ασφάλεια, αφού εάν χαθεί ή κλαπεί, επανεκδίδεται με το αδιάθετο υπόλοιπο.

Τη δυνατότητα να ορίσετε εσείς το ποσό που θα διαθέσετε.

Επαναφόρτιση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε.